MSG Technology AS utfører 3.parts oppfølging av WPQR på vegne av
DNV-GL.

Ute hos kunde gjør vi hele jobben, det vil si fra parameteroppfølging med kalibrerte instrumenter, til ferdig WPQR godkjent av DNV-GL. MSG Technology AS leverer tydeligvis profesjonalitet, etter som kundene våre strekker seg over hele landet. Vi har erfaring fra blant annet følgende standarder og materialer:

- Norsok-M101 og M-601
- DnV OS-F101
- DnV rules of ship
- DnV OS-C401
- NS EN 1090-2 (bygg)
- Statens vegvesen Håndbok R762
- NS-EN ISO 15614-1
- EN ISO 17660-1 (Armeringsstål)

- Duplex/superduplex
- Weldox 700 (Høyfastmateriale)
- Carbon stål, Normalisert tilstand
- Carbon stål, Termomekanisk valset (TMCP)
- Carbon stål, QT
- Cor-Ten stål
- Syrefaste materialer (AISI 316, 6Mo, Inconel 625)
- Aluminiumslegeringer

MSG Technology AS kan også bistå kunder med rådgivning for å velge de smarteste valgene vedrørende kvaliteter og kvalifisere på og hvilke sveisemetoder som lønner seg. Penger spart!