HMS/KS

Vi stiller høye kvalitetskrav og utfører oppdrag etter de gjeldende normer og standarder som kreves.

Vårt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN-ISO 9001:2008 og ISO14001:2004 samt øvrige relevante standarder for virksomheten.