Produkter og tjenester

Noen av tjenestene som tilbys:

Sertifisering av sveisere
3.parts oppfølging av WPQR
• Utarbeidelse av sveiseprosedyrer (pWPS/WPQR/WPS)
• Verifisering av underleverandører
• NDT-tjenester i henhold til EN 473/EN ISO 9712 Nordtest:
- MT (Magnetpulver Inspeksjon) Nivå 2 og 3
- DP (Penetrant Inspeksjon) Nivå 2 og 3
- UT (Ultralyd Inspeksjon) Håndholdt apparat/puls ekko teknikk Nivå 2 og 3
- VT (Visuell Inspeksjon)  Nivå 2
• Sveiseingeniør (IWE)
• Sveiseinspektør (NS477/IWI-S)
• Verifisering av sluttdokumentasjon (MRB)
• Hjelpe bedrifter med system for å opprettholde relevante krav gitt i EN ISO 3834/9001