MSG Technology AS


Våre kunder utfordrer oss – Vi leverer!
  • Sertifisering av sveisere på vegne av DNV-GL (tidligere Det Norske Veritas)
  • 3. parts oppfølging av sveiseprosedyrer på vegne av DNV-GL
  • Verifisering av underleverandører
  • Sveiseingeniør (IWE)
  • Sveiseinspektør (NS 477/IWI-S)
  • NDT
    Les mer om våre tjenester her

MSG Technology AS leverer hovedsaklig sveisetekniske tjenester til kunder som opererer innenfor offshore, bygg og anlegg, energi og maritim industri.